Köşe Yazıları
Giriş Tarihi : 12-09-2014 23:23

Sağlık Elemanları ağı

Avrupa’da yaşayan sağlıkçılarımızın en büyük sorunlarından biri aramızda iletişimin istenilen düzeyde olmamasıdır.

Sağlık Elemanları ağı
 Bunu sağlamak için çalışmalar yapmaktayız. Bu konuda tüm sağlıkçılarımızdan ilgi, destek ve görüşlerini bizimle paylaşmalarını bekliyoruz.

Bundan önceki iki yazımda Avrupa’daki sağlık çalışanları konusunu sizlerle paylaşmıştım. Avrupa’da yaşayan, çalışan ve eğitim gören sağlıkçıların bir araya gelmesi, Türkiye tıbbına, halkımıza ve de insanların sağlığına büyük ve olumlu hizmetler verilmesine yardımcı olacaktır.

Sağlıkçılarımızın en büyük sorunlarından biri de ortak iletişim ağının olmaması. Oluşturulacak ağ ile sağlıkçılarımız birbirleri ile tanışıp, ülkeler arası sağlıkla ilgili çalışmalar hakkında bilgilenecekler ve ortak çalışmalar düzenleyeceklerdir. Avrupa’daki sağlıkçıların Türkiye’deki meslekdaşları ile birlikte üniversiteler düzeyinde, ortak projeler oluşturmaları büyük önem taşımaktadır. Bu projeler bilimsel bilgi aktarımı veya eğitim ve bilim kurumlarının birlikte çalışmaları şeklinde olabilir.

DİPLOMA DENKLİĞİ SORUNU                                             

Avrupa’daki sağlık elemanlarının en büyük sıkıntılarından birisi diploma denkliği sorunudur. Bu konudaki en büyük engel, alınan derslerin saati, konuları ve uygulamalarıdır. Üniversitelerarası yapılacak ortak çalışmalar ile aynı düzeye getirilmiş bir eğitim ile Türkiye’ deki Üniversiteden mezun olan sağlıkçılar, Avrupa’da diploma denkliği konusunda da zorluk yaşamayacaktır. Böylece sağlık turizminin önemli ayaklarından olan, tedavi sonrası hastaların takibi ve oluşacak komplikasyonların tedavi edilmesi konusunda da , birlikte çalışabilme olanakları artacaktır. Sağlık elemanları ağı ile, Türkiye’deki sağlık turizmi uygulamaları hakkında da doğru bilgi üretilip paylaşılacak ve etkileşimli bir sağlık turizmi platformu meydana getirilecektir.  Avrupa’da ki Türkiye kökenli sağlık elemanlarının oluşturacağı bu net, bu ağ ile sağlıkçılar birbirlerine daha kolay ulaşacaklardır.  Bunun için de Avrupa’daki değişik ülkelerde yaşayan sağlıkçıları biraraya getirerek bu konularda üniversiteler ve devletler düzeyinde çalışmalara başlamaktır.

BİR ARAYA GELMELİYİZ ÇÜNKÜ;               

2010 yılında Viyana’da kuruluş protokolunu hazıladığımız, Türkiye kökenli sağlık elemanlarını bir araya getirme projesinin ilk basamağı olan Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonunu oluşturduk. Avusturya Türkiye Sağlık ve Avrupa Türkiye Sağlık Turizm Dernekleri’nin öncülüğünde, Fransa Türk Sağlık Vakfı, İngiltere Sağlık Elemanları Derneği, Berlin Sağlık Elemanları Derneği , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tabipler Birliği ve Hollanda’dan bireysel katılan bir arkadaşımızla, çalışmalara başladık. En yeni üyemiz İsviçre Sağlık Elemanları Derneği. Fakat, federasyona ancak dernek olarak üye olunca hak sahibi olunduğu için, bireysel üyeliğin her türlü hakkı verdiği ve en üst düzey sağlık çatı örgütü olmasını arzuladığımız Avrupa Türkiye Sağlık Derneği’ni kurduk.
 
SAĞLIKCILARIMIZA AÇIK DAVET               

Avrupa Sağlık Turizm Derneği olarak katıldığım kongre ve seminerlerde, neden Avrupa’da bir sağlık ağı oluşması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Bu amacla dernekler düzeyinde kurulmuş ATSEF’i ve daha geniş bir kitleye yönelik bireysel ve kurumsal üyeliğin birarada olduğu Avrupa Türkiye Sağlık Elemanları Birliği veya kısa adı ile Avrupa Türkiye Sağlık Derneği’ni tanıtmaya ve Avrupa’daki sağlıkçıları bu ağa davet etmeye çalıştım. Yine de ediyorum. Özellikle Almanya’dan dernekleri ATSEF’e ve bireyleri ATSEB’e davet ediyorum.

Sağlık turizminde yolun neresindeyiz ?
Türkiye’deki sağlık turizminden faydalanan hastalar için tedavi sonrası kontroller ve oluşabilecek komplikasyonlara karşı mutlaka Avrupa ülkelerinde birlikte çalışacak tedavi kurumları ile anlaşmak şarttır. Türkiye’de tedavi kurumları son 6 yılda sağlık turizmi nedeniyle, teknik ve görünüm yönünden çok mükemmelleşti. Büyük yatırımlar yapıldı. Şu anda teknolojik yönden çok üstün bir durumda. Avrupa’daki muayenehanelere, kliniklere Türkiye’deki sağlık yatırımcılarının ilgi göstermesi bunları finansiyel yönden destekliyerek en az Türkiye’dekiler gibi modernize etmesi, bu sağlık kurumlarının daha iyi hizmet vermesine yardımcı olacaktır. Yine Sağlık Turizm Derneği olarak Türkiye’deki sağlık kurumlarının kendilerini Avrupa’da tanıtmaları çok önemli. Avrupa’daki sağlık turizm dernekleri veya sağlık turizm şirketleri , Avrupa’daki sağlıkçılarla, Türkiye’deki sağlık kurumlarını biraraya getirecek fuarlar, kongreler düzenleyebilirler.

Bu konu da önümüzdeki sayıda daha geniş bir şekilde düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım.

Saygılarımla.
AdminAdmin