Köşe Yazıları
Giriş Tarihi : 12-09-2014 23:23

Avrupa’lı meslektaşlarımı bu projede görmek isterim

Avrupa’da yaşayan, çalışan ve eğitim gören Türkiye kökenli sağlık elemanları arasında neden bir sağlık ağı yok.

Avrupa’lı meslektaşlarımı bu projede görmek isterim
Halbuki Avrupa’da hemen hemen her branştan Türkiye kökenli sağlık elemanları var. Kimisi eğitimlerini Türkiye’de tamamlamış sonradan Avrupa’ya gelmiş, kimisi ise burada doğmuş veya çok küçük yaşta buraya gelerek eğitimini burada tamamlamış. Ama netice de tıbbın her dalında, en az bir tane Türkiye kökenli uzmanlaşmış arkadaşımız bulunmaktadır.
Bundan yıllar önce Avusturya Sağlık Derneği olarak bu konuda çalışmalara başladık. Gördük ki Avrupa’ da yaşayan Türkiye kökenli sağlıkçılara ulaşmak çok zor. Herkes bir yerlere dağılmış ve mesleklerini icra ediyorlar. Birbirleri ile bağları pek güçlü değil ve Avrupa’da yaşayan diğer Türkiye kökenli insanların bu uzmanlardan haberi yok. Hatta aynı branşta çalışan uzmanların bile birbirlerinden haberleri yok.
Hele bir başka ülkede ise bağlar çok kopuk. Bu nedenle Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Kuzey Kıbrıslı hekim arkadaşlarla bir araya geldik ve Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu’nu kurduk.

DESTEK BEKLİYORUM                     

Biz Avrupa’da yaşayan sağlıkçıların örgütlenerek bir araya gelmelerinin nasıl bir güç olacağını görüyor ve biliyoruz. Fakat pek çok ülkede Türkiye kökenli sağlık elemanları örgütlenmedikleri için bu güç etkin olamıyor. Ne olursa olsun Avrupalı Türklerden oluşan sağlık elemanlarını bir araya getirme fikrimizde ki çalışmalarımızı ısrarla yapacağız. Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli sağlıkçıların bu projeyi destekleyeceklerini ümit ediyorum.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avusturya Sağlık Derneği üyeleri olarak, Avrupa Türkiye Sağlık Derneği (veya Avrupa Türkiye Sağlık Elemanları Birliği), adı altında ve sağlıkçıların bireysel üye olabilecekleri ve her türlü üyelik haklarına sahip olabilecekleri sağlık derneğini kurduk. Şimdi Avrupa’ da yaşayan diğer sağlıkçıların bu derneği destekleyip genişletmelerini ümit ediyoruz. Kurucu üyelerimiz arasında, Avusturya’dan başka Fransa, Hollanda, Finlandiya,İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerden sağlık elemanları bulunmaktadır. Genel olarak bu birliğin amaçlarını iki ana konuda toplayabiliriz.

1) MESLEKTAŞLARA YÖNELİK
Meslekdaşlara yönelik amaçlar arasında, Avrupa’da yaşayan tıp personelini bir araya getirerek aralarındaki mesleki ve sosyal bağları  güçlendirmek.
Özellikle Avrupa’da doğmuş ikinci kuşak Türkiye kökenli hekim ve öğrencilere Türkiye tıp kültürünü tanıtmak amaçlı toplantılar düzenlemek.
Türkiye’de tıp eğitimini bitirip Avrupa’nın değişik ülkelerinde Tıp Fakültelerinde ihtisas yapan Türkiye kökenli sağlık elemanları arasında dayanışmanın sağlanması ve ihtisasları boyunca karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak. Ayrıca aralarında bilimsel çalışmaların yapılabilmesi olanaklarını hazırlamak.
Avrupa tıp fakültelerinde okuyan Türkiye kökenli öğrencilerin  eğitim esnasında karşılaşacakları sorunlarda onlara yardımcı olmak ve destek sağlamak. Avrupa ve Türkiye tıp elemanları arasında geniş çapta bilimsel  ortaklaşa çalışmalar yapmak.

2) HALKA YÖNELİK
Avrupa’da yaşayan Türkçe konuşan vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olup, bu konuda sağlık kurumları ile koordinasyonu sağlamak. Vatandaşlarımızın sağlık bilgilerini geliştirmek amacı ile lokal, cami ve derneklerde toplantılar düzenlemek. Sağlık turizmi için Avrupa’dan Türkiye’ye  gidecek hastaların, tedavi öncesi ve sonrasındaki bilgilendirme, danışma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye’deki sağlık kurumları arasındaki eşgüdüme katkı sağlamak. Türkiye’de verilen tedavi sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonlarınin çözümünde yol gösterici olarak, haklarını korumak. Bu nedenle Avrupa da yaşayan çalışan ve eğitim gören arkadaşları bu birliğe davet ediyorum. Lütfen bana maille ulaşın.

e mail : s.beklen@gmx.at
AdminAdmin