Köşe Yazıları
Giriş Tarihi : 03-04-2016 12:17

Avrupa‘daki sağlık dernekleri üzerine...

Avrupa Sağlık Turizmi Derneği , Avrupa Türkiye Sağlık Derneği ve Avusturya Türkiye Sağlık dernekleri adına yazıyorum.

Avrupa‘daki sağlık  dernekleri üzerine...
Size  Avusturya’da 1997’den bugüne kadar  tüm Avrupa  ülkelerine hitap eden Avrupa Sağlık Turizmi Derneği , Avrupa Türkiye Sağlık Derneği ve Avusturya Türkiye Sağlık dernekleri adına yazıyorum.

Bu 4 dernekte  sağlık konusunda halkımıza Türkçe sağlık hizmeti vermektedir. Üyelerinin ve yöneticilerinin büyük bir kısmı tıp eğitimi almış uzmanlardan oluşmaktadır.
 
Avusturya Türkiye Sağlık Derneği ; 
1997 yılında  Avusturya’da  misafir hekim (Gast Arzt), olarak ihtisas yapan genç  hekimler buradaki Türkiye ve Avusturya  mezunu hekim, Eczacı, Hemşire ve diğer sağlık elemanlarının bir araya gelerek kurdukları ilk sağlık derneğidir. Amacı Türkçe konuşan insanlara, ana dillerinde sağlıkla ilgili bilgiler vermek ve onların sağlıklarını korumalarına yardımcı olmaktır. Bu amaçla dernek üyesi uzman sağlık elemanları  bir araya gelerek, camilere, derneklere  ve kahvehanelere gidilmiş  halka sağlık konusunda uzmanlarca  bilgiler verilmiş, Belediye binalarında pek çok dalda , 300 – 500 kişiye yönelik sağlık günleri  organize ederek halk ile sağlıkçıları bir araya getirilmiştir. 
Daha sonra sağlık turizmi derneğinin kuruluşunu organize etmiştir. Dernek yeni doğmuş ve uzun süredir emekleme döneminden sonra yeni yönetim kurulu ile Avusturya’da çaışmalarına başlamıştır. Desteğe ihtiyac vardır.

Yine Avusturya Türkiye  Sağlık derneği, hem sağlık turizmine ve hem de Avrupa’daki Türkiye kökenli sağlık elemanlarını bir araya getirme ve bu potansiyeli yurt içi ve yurtdışı  insanlarımızın sağlık hizmetine sunma amaçlı  projesine yardımcı olmak amacıyla Avrupa Türkiye Sağlık Derneği ve Avrupa Türkiye Sağlık Elemanları Federasyonu’nun  kurulmasını  sağlamıştır.
 Avrupa Türkiye Sağlık Derneği amaçları arasında  Avrupa’da yaşayan, çalışan ve eğitim gören meslekdaşlar arasında bir ağ oluşturarak, bu sağlık elemanlarını ortak çalışmalar ve projeler  bazında biraraya getirmek, bu birlikten doğacak potansiyel gücü, halk sağlığının korunması, sağlık elemanlarının  haklarının korunması ve alınmasi için kullanmak sayılabilir. 

BİLİMSEL KÖPRÜ       
Bu potansiyel ile Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında bilimsel köprü oluşturararak Türkiye’de verilen sağlık hizmetlerinin daha iyi, bilimsel ve yeni gelişmeler ile birlikte verilmesinde yardımcı olmakta derneğin amaçlarından birisidir.  Bu dernek aynı zamanda sağlık turizmi derneğinin de amaçlarına hizmet etmektedir.
 
Avrupa Türkiye Sağlık Turizmi derneği ;

Sağlık turizminde hastalara tedavi  öncesi  danışma hizmeti ve tedavi sonrası oluşacak komplikasyonlarda ve kontrollerde yardımcı olmak amacı ile kurulmuş bir dernektir. Merkezi Avusturya Viyana’ dadır. Diğer Avrupa ülkelerinde de şubeler açmayı düşünüyoruz. 

SAĞLIK TURİZMİNE ETKİSİ      
Sağlık turizminde üç ayak vardır, hastalar, tedavi kurumları ve tedavi sonrası hastaların şikayetleri ile ilgilenecek kurumlar. Bu kurumlar T.C. Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışan sağlık dernekleri ve diğer sağlık kurumlarıdır.  Biz  sağlik turizm derneği olarak  önce , Avrupa’daki sağlık elemanları arasında bir bağ kurarak bunları tesbit etmek ve hastaları şikayetlerine göre  ilgili uzmanlara  yönlendirmeyi amaçlıyoruz.

Yani Sağlık Turizmi Derneği olarak hastalara tedavi sonrası güvence vermek istiyoruz. Mesela Tayland’lı  sağlık turizmcileri, sağlık turizminde hastalara  güven vermek için her ülkede bir veya bir kaç tane danışma bürolari açıyorlar. Insanlar bu bürolarda hem sağlık kurumları hem de bunların uyguladığı  tedaviler konusunda bilgilendiriliyorlar. Yine bir problemleri olduğunda da nereye müracaat edeceklerini bilmiyorlar. İşte biz de Avrupa’da Türkiye sağlık turizmi ile ilgili olarak böyle bürolar açmak istiyoruz.
 
ATSEF Avrupa Türkiye Sağlık Elemanları Federasyonu. ;
Sağlık Turizmi Derneğimi kurduktan sonra bu derneğin amacına ulaşabilmesi için, Avrupa’daki  Türkiye kökenli ve Türkçe konuşan sağlıkçıları biraraya getirmek amacıyla  bir proje  oluşturduk. Avrupa Türkiye Sağlık Elemanları Birliği adı altında , Avrupa’nın değişik ülkelerindeki  değişik branşlardaki sağlık elemanlarını bir araya getirmeyi düşündük.

Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda’dan hekim arkadaşlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Daha sonra aramıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden de katılım oldu.  Yaklaşık bir sene sonra İsviçre Sağlık Elemanları Derneği de aramıza katıldı.

2010 yılı Ekim ayında, Viyana Büyükelçisi  sayın Kadri Ecvet Tezcan’ ın himayesinde Viyana Türkiye Büyükelçiliği’nde  birliğin adı federasyon olarak değistirildi ve kuruluş protokolu hazırlanıp imzalandı.  Fakat ilk kongre iki sene sonra yapıldı. 

Nedenini hala anlayamadığım sebeplerden dolayı  Avrupa’da yaşayan Türkiyeli insanlarımızın, kendi dillerini konuşan , örf ve adetlerini,  dolayısıyla yöresel hastalıklarını tanıyan sağlık elemanlarına ulaşmaları maalesef gerçekleşemedi. Ama önümüzdeki kongre de umarım yeni bir kadro ile bu rüyamızı gerçekleştirebiliriz. Fakat Avrupa’daki sağlık derneklerinin desteğine ihtiyacımız var. 

BİR KÖPRÜ VAZİFESİ          
Avrupa’daki sağlık elemanlarının bir araya gelmesi ile Türkiye Avrupa arasında kurulacak bilim köprüsü Türkiye’deki insanların sağlık  hizmetlerinin ve sağlık biliminin gelişmesine de yardımcı olacaktır.

Yazımı sonlandırmadan  önce Türkiye’de son günlerde artan terör olaylarını lanetliyorum. Saygılarımla. 

AdminAdmin