Köşe Yazıları
Giriş Tarihi : 13-07-2015 03:41

Türkiyeli diş hekimlerinin ‘Titr’sorunu

TÜRKİYE’DEKİ DİŞ HEKİMLERİNİN PEK ÇOK SORUNU VARDIR. BUNLARDAN BİRİ DE ‘TİTR’ DİR. ‘Dt’ TITRINİ NE TÜRKİYE’DE KULLANABİLİYORLAR NE DE AVRUPA’DA. AVRUPA’DA TÜRKİYELİ DİŞ HEKİMLERİNE AKADEMİ ÜNVANI VERİLMEMEKTE VE BU HEKİMLER BİR NEVİ DISKRIMINE EDİLMEKTEDİRLER.

Türkiyeli diş hekimlerinin ‘Titr’sorunu
Sevgili okurlarım bu yazımda meslektaşlarımın sorunlarını ele almaya çalışacağım.

Türk diş hekimlerinin pek çok sorunu vardır. Bu sorunlardan önemli olan bir tanesi de diş Hekimlerinin akademik ünvanı yani titri.

Ayrıca son zamanlarda Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelikle muayene hekimlerine getirilen zorluklar hakkında Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Hüseyin Tunç ve arkadaşları büyük mücadele veriyorlar.

Diş hekimlerinin önemli sorunlarından birisi akademik tanıtımlarının yeterince yapılamaması.
Tıp hekimleri 6 yıllık bir eğitimden sonra tıp doktoru olarak mezun oluyorlar. Yani fakülteyi bitiren hekim doktor, akademik ünvanını  alıyor.
 
             HALK GÖZÜYLE ’DOKTOR’       

Hekimlere ‘doktor’ diye hitap etmek yıllardır halk arasında çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Normal olarak, hekimler  mezuniyetten sonra ihtisas yaptıkları ve uzmanlaştıkları zaman tıp doktoru oluyorlar. Fakat pratik uygulama da ise bu değişik. Diş hekimleri için de aynı.
Hemen hemen tüm meslek dallarında insanların  doktor akademik ünvanını alabilmeleri, ancak belli konularda araştırma ve çalışmalar yaparak bir tez hazırlayıp bunun kabul edilmesi ile mümkün olmaktadır.

             AVRUPA‘DA FARKLI                      

Bu bütün dünyada böyle. Fakat Avrupa’nın pek çok ülkesinde sadece iki meslek grubu için istisnai durum uygulanmaktadır. İnsan hekimliği ve diş hekimliği eğitimleri 6 sene olup her iki meslek grubundakiler diplomalarını doktor ünvanı ile birlikte almaktadırlar. Bunun amacı hekimleri halkın gözünde onure etmek ve diş hekimiğini de ‘dişçi’ değil hekim oldugunu anlatmaktır.Yani insan hekimleri gibi diş hekimleri de doktor akademik ünvanı ile diploma almaktadırlar. Doktora tezleri ise son sene hazırladıkları bir diploma çalışmasıdır.
Türkiye’de diş hekimleri 5 sene eğitim görmekte ve diş hekimi olarak diploma almaktadırlar. Meslek titrlarının kısaltılmışı “Dt.” dir ve genellikle tanınmamakta ve kullanılmamaktadır. Bu nedenle yurt dışında diplomaları kabul edilen Türkiyeli diş hekimlerine akademik ünvanları verilmemekte ve bu hekimler bir nevi diskrimine edilmektedirler.

  ‘DİŞÇİ BEY’ DEN, DOKTOR BEYE                          

Ben mesleğe başladığım zaman ilk tayin yerim olan Bolu’ya gitmiştim. Normal olarak İl Sağlık Müdürüne gidip kendimi tanıttım ve görev yerim olan Bolu-Kıbrıscık ilçesine doğru yola çıktım.

Hekim olarak ilk görev yerimdi ve okulda ögrendiklerim ile halkıma sağlık hizmeti vereceğim ve onların bozulan sağlıklarına tekrar kavuşturmak için uzmanlık dalımda ilk hizmetimi verecek olduğum için çok mutluydum

Bu sevincimi üzüntüye çeviren bir şey olmuştu. Yılların tecrübeli sağlık müdürü bana ‘dişçi bey’ diye hitap ediyordu. Bu meslekte yaşadığım en acı diskriminasyondu. Bir sağlık müdürü meslekdaşını bu gözle görüyorsa ve diş hekiminin de bir hekim olduğunu kabul edemiyorsa bu çok büyük bir terbiyesizlik ve saygısızlıktır. Daha sonra sağlık müdürüne hatasını anlatıp, buşekilde hitap ederek bana hakaret ettiğini ve benim dişçi değil hekim olduğumu söyledikten sonra  hatasını anlayıp özür diledi ve ‘doktor bey’ diye hitap etti.

         AVRUPA’DA ‘DOKTOR’              

Yıllar sonra çalışmak için Avrupa’ya geldiğimde Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında diş hekimliğinin 6 yıl olduğunu ve mezun olan hekimlere ‘doktor’ akademik ünvani ile diploma verildiğini gözlemledim.

Mesela Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya gibi ülkelerde diş hekimliği öğrencileri son sınıfta yazdıkları diploma tezi ile doktor titrini kullanabilmektedirler. Tabii bu hekimler diplomalarını Türkiye’de nostrifike ettirdikleri zaman bu doktor titrini kullanamamakta ve Türkiye’deki gibi Dt. (Diş Tabibi) ünvanını almaktadırlar.
Türkiye’den mezun diş hekimlerini yurt dışında, Türkiye’den aldıkları akademik ünvanı kullanamamaktadırlar. Kullansalar bile kimse tanımamaktadır. Mesela Almanca konuşan ülkeler de Türk diş hekimleri bir meslek belirten ‘zahnarzt’ titri ile veya hiç bir şey yazmadan sadece isim ve soyadları kullanılmakta, yaptıkları 5 yıllık yüksek eğitimden dolayı hakettikleri akademik ünvanları kullanılmamaktadır.

Hatta Türkiye’de bile diş hekimleri ‘Dt.’ titrini kullanamaktadırlar. Öyle ki Sağlık Bakanlığı dahi diş hekimlerine bu titr diskriminasyonunu yapmaktadır. Ya uzun haliyle diş hekimi yazmakta veya hiç bir akademik ünvan belirtmemektedir.
Türkiye’deki diş hekimliği eğitimleri de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 6 seneye çıkartılabilir. Son sene belirli bir konu da diploma tezi hazırlatılır.  Ve bu teze dayanarak diş hekimleri doktor titri ile mezun edilir.

   ANKARA’YA BASKI YAPILMALI     

Bu konuda Avrupa’daki diş hekimleri ve dernekleri Ankara’ya baskı yapmalıdırlar. Diş hekimleri de birer hekimdir ve hakettikleri ünvan verilerek onore edilmelidirler. Bunun için de en önemli güç yurt dışında yaşayan diş hekimleridir. Eğer onlar ister ve uğraşırlarsa bu sorun çözülür. Bu konuda arkadaşların desteklerini bekliyorum.


AdminAdmin