HOLLANDA
Giriş Tarihi : 14-01-2023 13:47   Güncelleme : 14-01-2023 14:33

Manevi rehberler hastaların tedavi süreçlerine katkı sağlıyor

Hollanda'da hastanelerdeki manevi rehberlik birimlerinde görevli uzmanlar, din ve inanç ayrımı olmaksızın sağlık personeline ve hastalara manevi destek vererek tedavi süreçlerine katkı sağlıyor.

Manevi rehberler hastaların tedavi süreçlerine katkı sağlıyor

Amsterdam Üniversite Hastanesinde çalışan manevi rehberler, mesleklerini, görevlerini ve hastalara sağladıkları desteği anlattı.
Uzmanlar, hastanede görevli manevi rehberlerin, her inançtan hastaya destek olabildikleri gibi hastaların da tercihlerine göre belli bir inançla ilgili rehberlik desteği alabildiklerini belirtti.
Utrecht Üniversitesinde teoloji eğitimini tamamlayan Protestan Papaz Hugo Vlug, 12 yıldır aynı hastanede görev yaptığını ve bu süreçte başta Protestan Hristiyanlar olmak üzere birçok dinden ve inançtan kişiye manevi destek verdiğini ifade etti.
- Kökeni dini pratiklere dayanıyor
Hastanelerdeki manevi rehberliğin kökeninin dini pratiklere dayandığını kaydeden Vlug "Manastırlardaki bazı görevliler, hekimlik görevini üstlenerek tüm inançlardan hastalara bakım veriyordu." dedi.
Vlug, 15. ve 16. yüzyılda kiliselerin yanında hastanelerin bulunduğunu belirterek, "Sekülerlikle hastaneler modern tedavi yöntemleriyle hastaları tedavi etmeye başladı. Din ve din adamları da insanlara yardım etme arzusu ve sorumluluğunu kiliselerin yanındaki hastanelerde değil, devletin modern hastanelerinde yerine getirmeye başladı." diye konuştu.
Hollanda'da 1988 yılında teklif edilen yasayla tüm hastane ve sağlık merkezlerinde farklı inançlardan manevi rehberlerin istihdam edilmesinin önünün açıldığını anlatan Vlug, "Yasanın kabul edilmesiyle 24 saatten fazla hastane ve sağlık kurumlarında kalan tüm din ve inançtan olanlara ve inançsızlara hizmet veren manevi rehberlik mesleğinin yasal dayanağı oluştu." ifadelerini kullandı.

- Sağlık personeli ve aileler de yararlanıyor
Yolu hastaneden geçen herkese manevi rehberlik desteği verdiklerini belirten Vlug, "Üç şekilde hizmet veriyoruz. Birincisi, hastane koridorlarında denk geldiğimiz ve çok kısa süre görüşebildiğimiz kişiler. İkincisi, hastanedeki sağlık personeli, bu kişilerin de manevi rehberliğe ihtiyaçları oluyor. Üçüncüsü ise hastalar." şeklinde konuştu.
Vlug, hastaların ihtiyacına göre görüşme sıklığını belirlediklerini dile getirerek, "Duruma göre haftada bir ya da birkaç defa, bazen de çok daha sık görüşüyoruz. Gerektiğinde hem doktorlar hem de ailelerle bir araya gelerek ciddi etik ikilemleri çözmeye çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

 

AdminAdmin