TÜRKİYE
Giriş Tarihi : 13-09-2014 14:05

Göçmenlere diyabet hakkında bilgiler

Ethno-Tıp Merkezi bilgilendirme inisiyatifi başlatıyor

Göçmenlere diyabet hakkında bilgiler
Dünya Diyabet Gününde Ethno-Tıp Merkezi (Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.) Bavyera Eyaletinde yaşayan göçmenlere yönelik diyabet ile ilgili yeni bir bilgilendirme kampanyası başlatıyor. MiMi Sağlık Projesi („Mit Migranten für Migranten“) kapsamında diyabet konusunda özel eğitim almış göçmen kökenli sağlık medyatörleri diyabet hastalığı ile ilgili kendi vatandaşlarını ana dilde bilgilendirme amaçlı halk toplantılarına davet ediyorlar. Bu toplantılarda katılımcılara yaygın olan halk hastalığı diyabet hakkında çok faydalı bilgiler ve öneriler sunulacaklardır. Bundan sonraki zaman içinde tüm Bavyera eyaleti genelinde, MiMi sağlık medyatörleri diyabeti önleme konusunda eğitim alacaklardır ve bu eğitimin ardından anadilde bilgilendirme toplantıları düzenleyeceklerdir. Bu bilgilendirme toplantıları toplam olarak göçmenlerin arasında en çok yaygın olan 10 dilde düzenlenecektir. Ayrıca şu an, göçmenlere yönelik çok dilli bir diyabet broşürü hazırlanıyor. Bu broşür MiMi projesi kapsamında yılsonuna kadar hazır hale gelecektir ve göçmenlere sunulacaktır. MiMi Bavyera projesi Bavyera Sağlık ve Bakımdan sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Ethno-Tıp Merkezi diyabet inisiyatifi için bilimsel ve içerik olarak DeutscheDiabetesStiftung DDS tarafından destek görmektedir. Bu çalışmaya sağlık sigortası BKK Landesverband Bayern ve sağlık kuruluşu MSD Sharp & Dohme GmbH ile diğer destekçi ortaklar kazanılmıştır. Proje yönetmeni Ramazan Salman’a göre, dil hiç bir zaman aşılamayacak bir engel oluşturmamaktadır. "Dünyaya açık olan Bavyera Eyaletinde, bizlere destek olabilecek birçok iki dilli ve yetenekli göçmen yaşamaktadır. Bu kişiler, vatandaşlarının kendi anadillerinde sağlık bilgilerine ulaşmaları için bize destek verebilirler. Bizler, göçmenlere diyabetin ardında yatan sosyal ve tıbbı nedenleri anlatmak ve sağlığı teşvik eden hayat tarzlarını tanıtmak istiyoruz." Almanya’da takriben 10 milyon diyabet hastası yaşamaktadır. Sayıları 15 milyonu geçen göçmenlerin arasında diyabet hastalığı ve özellikle tip 2 diyabet olarak adlandırılan hastalık şekli, Almanlara nazaran daha sık görülebilmektedir. Bunun sebepleri özellikle, kişilerin bu hastalığın ilk belirtilerini tanımamalarından ve daha az önlemini almalarından kaynaklanmaktadır. Göçmenler için diyabet inisiyatifini DeutscheDiabetesStiftung başkanı Prof. Rüdiger Landgraf desteklemektedir. "Erken teşhis ve doğru önleyici tedbirlerle tip 2 diyabet hastalığı önlene bilinir veya ilerlemesi durdura bilinir. Tıbbi kurallara uygun tedaviler desteği ile hastalığın dramatik sonuçları çoğu zaman ertelene bilinir hatta tamamen önlene bilinir de. Özellikle göçmenler göz önünde bulundurulduğunda ana dilde bilgi aktarımı çok büyük bir öneme sahiptir." 14. Kasım 2013 de hem MiMi sağlık medyatörleri için eğitimler (14 Kasım Augsburg’ta ve 30 Kasım İngolstadt’ta) hem de sağlık medyatörlerinin kendi vatandaşlarına yönelik anadilde düzenledikleri MiMi bilgilendirme toplantıları (örneğin 14 Kasım Schweinfurt’ta Türkçe olarak, 14 Kasım Münih’te Hırvatça ve 17 Kasım Coburg’ta Rusça olarak) gerçekleştirilecektir. Bunların dışında daha fazla etkinlikler şu an hazırlık aşamasındadır. Bu vesile ile basın mensuplarını bu etkinliklere katılmaları için davet etmek istiyoruz. Bunun için lütfen Ethno-Tıp Merkezi ile irtibata geçsinler.  
AdminAdmin